[{"id":"1","G1":"1","G2":"Mijoz hisobvarağini ochish, qayta rasmiylashtirish, qayta rơyxatdan ơtkazish, yopish va hisobvaraqlarini boshqa bankka kơchirib ơtkazish","G3":"Bepul"},{"id":"2","G1":"2","G2":"Bank hisobvaraqlariga mablağlarni kơchirish (talab qilib olinguncha, maxsus jamğarma hisobvaraq, maqsadli hisobvaraq, kliring tranzaksiyalari (22610, 22612, 23204, 23212, 23214, 23218, 23222, 23224, 22630-hisobvaraqlaridan tashqari) byudjet hisobvaraqlari (byudjet tashkilotlarining byudjet hisobvaraqlaridan tashqari))","G3":"Summaning kamida 0,3% (yangi mijozlarga)"},{"id":"3","G1":"1","G2":"Eksport bilan shugullanuvchi xơjalik yurituvchi sub'ektlarga bank hisobvaraqlariga mablağlarni kơchirish","G3":"Summaning 0,2%gacha"},{"id":"4","G1":"2","G2":"“UZPAYNET” mchjning agent shartnomasiga ega bơlgan mijozlarga bank hisobvarağiga mablağlarni kơchirish","G3":"Summaning kamida 0,1%"},{"id":"5","G1":"3","G2":"Bir korporativ mijoz hisobvarağidan unga aloqador bơlgan boshqa korxonaning Xalq bankidagi hisobvarağiga mablağlar kơchirish","G3":"Bepul"},{"id":"6","G1":"4","G2":"Hisobvaraqlarga xizmat kơrsatish","G3":"Bepul"},{"id":"7","G1":"5","G2":"Еlektron to'lovlar:","G3":""},{"id":"8","G1":"6","G2":"- Bank filialida amalga oshirilgan elektron to'lovlar uchun.","G3":"500 so`m"},{"id":"9","G1":"7","G2":"- “Internet-banking”, “Mobil banking” masofali xizmat turlaridan foydalangan holda amalga oshirilgan elektron to'lovlar","G3":"250 so`m"},{"id":"10","G1":"8","G2":"Akkreditiv:","G3":""},{"id":"11","G1":"9","G2":"1.Ochish ","G3":"BHMning 1 barobari"},{"id":"12","G1":"10","G2":"2.Hisobvaraq shartlarini ơzgartirish ","G3":"BHMning 0,5 barobari"},{"id":"13","G1":"11","G2":"3.Bekor qilish va hisobvaraqni tasdiqlash","G3":"Bepul"},{"id":"14","G1":"12","G2":"Inkassoga hujjatlarni qabul qilish (tơlov topshiriqnomalari, inkasso topshiriqnomalari) ","G3":"Har biri uchun 2000 sơm"},{"id":"15","G1":"13","G2":"- Pul chek daftarchasini hisobga olinishini yơlga qơyish ","G3":"BHMning 10%"},{"id":"16","G1":"14","G2":"- Pul chek daftarchasini yoqotilishi sababli yangi pul chek daftarchasini ro'yxatdan o'tkazish","G3":"BHMning 50%"}]