11Mijoz hisobvarağini ochish, qayta rasmiylashtirish, qayta rơyxatdan ơtkazish, yopish va hisobvaraqlarini boshqa bankka kơchirib ơtkazishBepul22Bank hisobvaraqlariga mablağlarni kơchirish (talab qilib olinguncha, maxsus jamğarma hisobvaraq, maqsadli hisobvaraq, kliring tranzaksiyalari (22610, 22612, 23204, 23212, 23214, 23218, 23222, 23224, 22630-hisobvaraqlaridan tashqari) byudjet hisobvaraqlari (byudjet tashkilotlarining byudjet hisobvaraqlaridan tashqari))Summaning kamida 0,3% (yangi mijozlarga)31Eksport bilan shugullanuvchi xơjalik yurituvchi sub'ektlarga bank hisobvaraqlariga mablağlarni kơchirishSummaning 0,2%gacha42“UZPAYNET” mchjning agent shartnomasiga ega bơlgan mijozlarga bank hisobvarağiga mablağlarni kơchirishSummaning kamida 0,1%53Bir korporativ mijoz hisobvarağidan unga aloqador bơlgan boshqa korxonaning Xalq bankidagi hisobvarağiga mablağlar kơchirishBepul64Hisobvaraqlarga xizmat kơrsatishBepul75Еlektron to'lovlar:86- Bank filialida amalga oshirilgan elektron to'lovlar uchun.500 so`m97- “Internet-banking”, “Mobil banking” masofali xizmat turlaridan foydalangan holda amalga oshirilgan elektron to'lovlar250 so`m108Akkreditiv:1191.Ochish BHMning 1 barobari12102.Hisobvaraq shartlarini ơzgartirish BHMning 0,5 barobari13113.Bekor qilish va hisobvaraqni tasdiqlashBepul1412Inkassoga hujjatlarni qabul qilish (tơlov topshiriqnomalari, inkasso topshiriqnomalari) Har biri uchun 2000 sơm1513- Pul chek daftarchasini hisobga olinishini yơlga qơyish BHMning 10%1614- Pul chek daftarchasini yoqotilishi sababli yangi pul chek daftarchasini ro'yxatdan o'tkazishBHMning 50%