Tovar bozorlari kon'yunkturasini o'rganish hamda investitsiya loyihalari va dasturlarini ekspertizadan o'tkazish respublika markazi;O'zbekiston, Toshkent sh., Mirzo Ulug'bek tumani, Yahyo G'ulomov ko'chasi. 1-uy. ;(+99871) 232-64-68;(+99871) 232-65-74;infocenter@umail.uz;www.mineconomy.uz/uz/node/346 "O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi" jurnal redaksiyasi;100003, O`zbekiston, Toshkent, Islom Karimov shoh ko`chasi, 55;(+99871) 239-11-25;(+99871) 259-20-95;info@evu.uz;www.evu.uz