Etakchi mutaxassis;1;Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘limi;Oliy ma'lumot (magistratura);3 Bosh mutaxassis;1;Mashinasozlik, elektrotexnika sanoatini rivojlantirish va standartlashtirish bo‘limi;Oliy ma'lumot (magistratura);3 Bosh mutaxassis;1;Axborot texnologiyalari, axborot xavfsizligi;Oliy ma'lumot (magistratura);3 Bosh mutaxassis;1;Ta'lim, fan va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish dasturlari bo‘limi;Oliy ma'lumot (magistratura);3 Bosh mutaxassis;1;Sog‘liqni saqlashni rivojlantirish dasturlari va atrof muhitni himoya qilish bo‘limi;Oliy ma'lumot (magistratura);3