Etakchi mutaxassis;1;Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘limi;Oliy ma\'lumot (magistratura);3 Bosh mutaxassis;1;Ta\'lim, fan va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish dasturlari bo‘limi;Oliy ma\'lumot (magistratura);3 Bosh mutaxassis;1;Sog‘liqni saqlashni rivojlantirish dasturlari va atrof muhitni himoya qilish bo‘limi;Oliy ma\'lumot (magistratura);3