Bosh mutaxassis;1;Xizmatlar sohasi va servisni rivojlantirish bo‘limi;Oliy ma'lumot (magistratura);3 Bosh mutaxassis;1;Axborot texnologiyalari, axborot xavfsizligi;Oliy ma'lumot (magistratura);3