Etakchi mutaxassis;1;Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘limi;Oliy ma\'lumot (magistratura);3 Bosh mutaxassis;1;Markazlashgan mablag‘lar hisobidan investitsiya dasturlarini shakllantirish masalalari yig‘ma bo‘limi;Oliy ma\'lumot (magistratura);3 Bosh mutaxassis;1;Markazlashmagan manbalar hisobidan investitsiya dasturlarini monitoring qilish masalalari yig‘ma bo‘limi;Oliy ma\'lumot (magistratura);3 Bosh mutaxassis;1;Hududiy boshqarmalarni hududlar dasturlarining ishlab chiqilishi va nazorat qilinishii bo‘yicha muvofiqlashtirish masalalari bo‘limi;Oliy ma\'lumot (magistratura);3 Etakchi mutaxassis;1;Hududiy boshqarmalarni hududlar dasturlarining ishlab chiqilishi va nazorat qilinishii bo‘yicha muvofiqlashtirish masalalari bo‘limi;Oliy ma\'lumot (magistratura);3