[{"id":"1","G1":"Qoraqolpogiston bolimi","G2":"1-bolim boshligi"},{"id":"2","G1":"Buhoro bolimi","G2":"1-bolim boshligi"},{"id":"3","G1":"Sirdaryo bolimi","G2":"1-Sektor boshligi"},{"id":"4","G1":"Toshkent viloyat bolimi","G2":"1-haydovchi"},{"id":"5","G1":"Xorazm bolimi","G2":"1-bolim boshligi"}]