Yalpi ichki mahsulot;107.8 Sanoat;106.6 Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi;106.6 Jami xizmatlar;112.5 Chakana savdo aylanmasi;114.4 O'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi;109.6