Yalpi ichki mahsulot;107 Sanoat;107.6 Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi;105.8 Jami xizmatlar;111.6 Chakana savdo aylanmasi;111.1 O'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi;108.3