1Yalpi hududiy mahsulot2179.1106.91002490.4106.92Sanoat ishlab chikarish577.7106.626.5656.6106.63Qurilish129110.86.3157.9110.54Qishloq, o’rmon va baliqchilik xo’jaligi113.1106.35.2130108.25Savdo va yashash xizmatlari209.5106.29.9246.3110.76Tashish, saqlash, aloqa axborotlashtirish346.3105.115.2379.7104.47Soliqlar160.6106.86.6164.195.78Boshqalar643107.730.3755.9109.19YaHM dagi kichik biznesning ulushi1102.6x50.91267.6x10YaHM dagi xizmatlar ulushi1198.8x55.51381.9x