Doimiy aholi soni (yil oxiriga), ming kishi;3329.7;3386.5;3444.9 Tug`ilganlar soni, (yilda), kishi;73671;76697;79241 O`lganlar soni, (yilda), kishi;16696;17280;17437 Ko`chib kelganlar soni, (yilda), kishi;13292;13175;12241 Ko`chib ketganlar soni, (yilda), kishi;13487;14146;13673 Tuzilgan nikohlar soni, (yilda), mingta;33369;32559;30860 Ajralishlar soni, (yilda), mingta;2439;2958;3109