[{"id":"1","G1":"Doimiy aholi soni (yil oxiriga), ming kishi","G2":"3329.7","G3":"3386.5","G4":"3444.9"},{"id":"2","G1":"Tug`ilganlar soni, (yilda), kishi","G2":"73671","G3":"76697","G4":"79241"},{"id":"3","G1":"O`lganlar soni, (yilda), kishi","G2":"16696","G3":"17280","G4":"17437"},{"id":"4","G1":"Ko`chib kelganlar soni, (yilda), kishi","G2":"13292","G3":"13175","G4":"12241"},{"id":"5","G1":"Ko`chib ketganlar soni, (yilda), kishi","G2":"13487","G3":"14146","G4":"13673"},{"id":"6","G1":"Tuzilgan nikohlar soni, (yilda), mingta","G2":"33369","G3":"32559","G4":"30860"},{"id":"7","G1":"Ajralishlar soni, (yilda), mingta","G2":"2439","G3":"2958","G4":"3109"}]