11O'zbekistonToshkentIslom Karimov shox ko'chasi45a100003(+99871) 207-71-73(+99871) 239-86-74info@mineconomy.uzwww.mineconomy.uz