[{"id":"1","G1":"Oʻzbekiston tarixi davlat muzeyi","G2":"15,000","G3":"10,000","G4":"6,000","G5":"5,000","G6":"10,000","G7":"15,000","G8":"50,000","G9":"30,000","G10":"20,000","G11":"15,000","G12":"10,000","G13":"15,000","G14":"50,000","G15":"100,000","G16":"60,000","G17":"Shartnoma asosida","G18":"Muzey ilmiy kengashi qarori asosida belgilanadi","G19":"Maktabgacha yoshdagilar, Nafaqadagilar, urush qatnashchilari, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, nogironlar, kam ta’minlangan oilalar vakillari"},{"id":"2","G1":"Toshkent muzeyi","G2":"15,000","G3":"10,000","G4":"6,000","G5":"5,000","G6":"10,000","G7":"15,000","G8":"50,000","G9":"30,000","G10":"20,000","G11":"15,000","G12":"10,000","G13":"15,000","G14":"50,000","G15":"100,000","G16":"60,000","G17":"Shartnoma asosida","G18":"Muzey ilmiy kengashi qarori asosida belgilanadi","G19":"Maktabgacha yoshdagilar, Nafaqadagilar, urush qatnashchilari, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, nogironlar, kam ta’minlangan oilalar vakillari"},{"id":"3","G1":"Temuriylar tarixi davlat muzeyi","G2":"8,000","G3":"7,000","G4":"5,000","G5":"5,000","G6":"5,000","G7":"-","G8":"20,000","G9":"-","G10":"5,000","G11":"3,000","G12":"2,000","G13":"2,000","G14":"16,000","G15":"40,000","G16":"30,000","G17":"200,000","G18":"Muzey ilmiy kengashi qarori asosida belgilanadi","G19":"Maktabgacha yoshdagilar, Nafaqadagilar, urush qatnashchilari, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, nogironlar, kam ta’minlangan oilalar vakillari"},{"id":"4","G1":"Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi","G2":"5,000","G3":"3,000","G4":"2,000","G5":"2,000","G6":"2,000","G7":"5,000","G8":"16,000","G9":"-","G10":"8,000","G11":"7,000","G12":"5,000","G13":"5,000","G14":"20,000","G15":"40,000","G16":"30,000","G17":"200,000","G18":"Muzey ilmiy kengashi qarori asosida belgilanadi","G19":"Maktabgacha yoshdagilar, Nafaqadagilar, urush qatnashchilari, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, nogironlar, kam ta’minlangan oilalar vakillari"}]