[{"id":"1","G1":"2021 yilning yanvar-iyun","G2":"90","G3":"576947684,33"}]