[{"id":"1","G1":"Ishlab chiqarishga bog‘liq vazifalar/Решение производственных задач/Solving production tasks","G2":"Kunlik xarajatlar/Суточные расходы/Daily expenses","G3":"50 405 308,26"},{"id":"2","G1":"Ishlab chiqarishga bog‘liq vazifalar/Решение производственных задач/Solving production tasks","G2":"Transport xarajatlari/Расходы на транспорт/Transportation expenses ","G3":"94 042 711,74"},{"id":"3","G1":"Ishlab chiqarishga bog‘liq vazifalar/Решение производственных задач/Solving production tasks","G2":"Yashash xarajatlari/Расходы на проживание/Living expenses","G3":"76 169 969,09"},{"id":"4","G1":"Ishlab chiqarishga bog‘liq vazifalar/Решение производственных задач/Solving production tasks","G2":"Хorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari/Расходы на приём гостей, прибывших из-за рубежа/Expenses for receiving guests arriving from abroad","G3":"133 356 034,09"}]