[{"id":"1","G1":"201480165","G2":"AT Xalq banki","G3":"Ardaxshon kishlogi","G4":"Xizmat kursatish","G5":"1","G6":"Boshqaruvchi o\u2019rinbosari ","G7":"oliy (5 yil bankda ishlagan)","G8":"oklad"},{"id":"2","G1":"201480165","G2":"AT Xalq banki","G3":"Ardaxshon kishlogi","G4":"Xizmat kursatish","G5":"1","G6":"Sho\u2019\u2019ba mudiri","G7":"oliy (5 yil bankda ishlagan)","G8":"oklad"},{"id":"3","G1":"203456789","G2":"12 sonli musika va sa\u2019nat maktabi","G3":"Chirkay kishlogi","G4":"Ta\u2019lim tarbiya","G5":"1","G6":"Teart san\u2019ati","G7":"urta maxsus","G8":"626260 so\u2019m"},{"id":"4","G1":"203456789","G2":"12 sonli musika va sa\u2019nat maktabi","G3":"Chirkay kishlogi","G4":"Ta\u2019lim tarbiya","G5":"1","G6":"Nay","G7":"urta maxsus","G8":"626260 so\u2019m"},{"id":"5","G1":"203456789","G2":"12 sonli musika va sa\u2019nat maktabi","G3":"Chirkay kishlogi","G4":"Ta\u2019lim tarbiya","G5":"1","G6":"Zarbli cholg\u2019u","G7":"urta maxsus","G8":"626260 so\u2019m"},{"id":"6","G1":"203454658","G2":"Vodiygazta\u2019minot UK furqat filiali","G3":"Ardaxshon kishlogi","G4":"Komunal xizmat","G5":"1","G6":"chilangar","G7":"urta maxsus","G8":"626260 so\u2019m"},{"id":"7","G1":"203454658","G2":"Vodiygazta\u2019minot UK furqat filiali","G3":"Ardaxshon kishlogi","G4":"Komunal xizmat","G5":"1","G6":"Uchastka boshlig\u2019i","G7":"oliy yoki urta maxsus","G8":"oklad"},{"id":"8","G1":"203454658","G2":"Vodiygazta\u2019minot UK furqat filiali","G3":"Ardaxshon kishlogi","G4":"Komunal xizmat","G5":"1","G6":"Bosh muxandis ","G7":"oliy","G8":"vaktbay"},{"id":"9","G1":"203454658","G2":"Vodiygazta\u2019minot UK furqat filiali","G3":"Ardaxshon kishlogi","G4":"Komunal xizmat","G5":"2","G6":"Qabriston qorovuli","G7":"o\u2019rta ","G8":"oklad"},{"id":"10","G1":"203454658","G2":"Vodiygazta\u2019minot UK furqat filiali","G3":"Ardaxshon kishlogi","G4":"Komunal xizmat","G5":"2","G6":" Qabriston nazoratchisi ","G7":"o\u2019rta ","G8":"oklad"},{"id":"11","G1":"203454658","G2":"Vodiygazta\u2019minot UK furqat filiali","G3":"Ardaxshon kishlogi","G4":"Komunal xizmat","G5":"3","G6":" Yuklovchi ishchi ","G7":"oliy","G8":"oklad"},{"id":"12","G1":"201664125","G2":"Veterenariya bo\u2019limi","G3":"Navbaxor kishlogi","G4":"Tibbiy xizmat ","G5":"1","G6":" Epizotolog ","G7":"oliy","G8":"oklad"},{"id":"13","G1":"201664125","G2":"Veterenariya bo\u2019limi","G3":"Navbaxor kishlogi","G4":"Tibbiy xizmat ","G5":"5","G6":"Vet uchastka mudiri","G7":"oliy","G8":"oklad"},{"id":"14","G1":"200201685","G2":"Tibbiyot birlashmasi ","G3":"Kuk-duppi kishlogi","G4":"Tibbiy xizmat ","G5":"10","G6":"vrach (UASh)","G7":"oliy","G8":"oklad"},{"id":"15","G1":"203283614","G2":"9-sonli maktab","G3":"Jangketmon kishlogi ","G4":"Ta\u2019lim tarbiya","G5":"1","G6":" Musika","G7":"oliy","G8":"227875 sum"},{"id":"16","G1":"203789456","G2":"3-sonli maktab","G3":"Kuk-duppi kishlogi","G4":"Ta\u2019lim tarbiya","G5":"1","G6":"fizika","G7":"oliy","G8":"220978 so\u2019m"},{"id":"17","G1":"206895293","G2":"6-sonli maktab","G3":"Qushchi kishlogi","G4":"Ta\u2019lim-tarbiya","G5":"1","G6":"Chizmachilik","G7":"oliy","G8":"155242 so\u2019m"}]