[{"id":"1","G1":"1","G2":"306396286","G3":"«O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI NAVOIY BO`LIMI QOSHIDAGI QIZILQUM ILMIY-TADQIQOT TAJRIBA STANSIYASI» unitar korxonasi","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Навоий","G7":" А.У. Мирзаев"},{"id":"2","G1":"2","G2":"207180638","G3":"Хоразм Маъмун акадеамияси қошидаги «MA’MUN XIVA» кўп тармоқли илмий ишлаб чиқариш ","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Хоразм","G7":"И.И. Абдуллаев"},{"id":"3","G1":"3","G2":"305871654","G3":"IMMUNOLOGIYA VA INSON GENOMIKASI ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":"З.И.Ахмеджанова"},{"id":"4","G1":"4","G2":"200524584","G3":"«YADRO FIZIKASI INSTITUTI TAJRIBA ZAVODI BO`LGA KONSTRUKTORLIK BYUROSI» ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":" И.Х.Ибрагимов"},{"id":"5","G1":"5","G2":"200523474","G3":"Радиопрепарат ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":" А.Абдуқаюмов"},{"id":"6","G1":"6","G2":"200540669","G3":"«RESPUBLIKA RADIOAKTIV CHIQINDILARNI KO`MISH PUNKTI» ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":" А.Зиёмухаммедов"},{"id":"7","G1":"7","G2":"202017176","G3":"Академтаъминот ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":" Д.Давлатов"},{"id":"8","G1":"8","G2":"306769819","G3":"«EVRIKA-IYAF» ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":"Х. Эгамбердиев "},{"id":"9","G1":"9","G2":"204769989","G3":"Фан ва турмуш ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":"Ш.А. Эгамбердиев "},{"id":"10","G1":"10","G2":"305725382","G3":"АКТ ривожлантириш маркази ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":"Н.Б Тилолов"},{"id":"11","G1":"11","G2":"200555317","G3":"Фанлар академияси ишлар бошқармаси ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":" Б.Н Кодиров "},{"id":"12","G1":"12","G2":"200547096","G3":"Фан нашриёти ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":" Э.Д. Муродов "},{"id":"13","G1":"13","G2":"302231289","G3":"«RESPUBLIKA TERMITLARGA QARSHI KURASHISH MARKAZI» ДУК","G4":"ДК","G5":"100","G6":"Тошкент ш.","G7":"Қ.Ж. Рустамов "}]