O'zbekiston Respublikasi;93337;27,0;369889;107,0 Qoraqalpog'iston Respublikasi;4991;25,9;18216;94,7 Andijon viloyati;7784;24,4;31130;97,6 Buxoro viloyati;6039;31,0;24141;124,0 Jizzax viloyati;2272;16,1;12577;89,2 Qashqadaryo viloyati;5957;17,9;38186;114,5 Navoiy viloyati;2997;29,6;14276;140,8 Namangan viloyati;5221;18,2;30554;106,6 Samarqand viloyati;9936;25,2;30066;76,2 Surxondaryo viloyati;4017;15,0;22145;82,6 Sirdaryo viloyati;1776;20,6;12671;147,2 Toshkent viloyati;6668;22,4;32923;110,6 Farg'ona viloyati;8273;21,7;43621;114,2 Xorazm viloyati;5266;27,8;16123;85,2 Toshkent shahri;20451;75,9;40012;148,5 Boshqa muassasalar;1689;-;3248;-