[{"id":"1","g1":"O'zbekiston Respublikasi","g2":"93337","g3":"27,0","g4":"369889","g5":"107,0"},{"id":"2","g1":"Qoraqalpog'iston Respublikasi","g2":"4991","g3":"25,9","g4":"18216","g5":"94,7\r"},{"id":"3","g1":"Andijon viloyati","g2":"7784","g3":"24,4","g4":"31130","g5":"97,6\r"},{"id":"4","g1":"Buxoro viloyati","g2":"6039","g3":"31,0","g4":"24141","g5":"124,0"},{"id":"5","g1":"Jizzax viloyati","g2":"2272","g3":"16,1","g4":"12577","g5":"89,2\r"},{"id":"6","g1":"Qashqadaryo viloyati","g2":"5957","g3":"17,9","g4":"38186","g5":"114,5"},{"id":"7","g1":"Navoiy viloyati","g2":"2997","g3":"29,6","g4":"14276","g5":"140,8"},{"id":"8","g1":"Namangan viloyati","g2":"5221","g3":"18,2","g4":"30554","g5":"106,6"},{"id":"9","g1":"Samarqand viloyati","g2":"9936","g3":"25,2","g4":"30066","g5":"76,2\r"},{"id":"10","g1":"Surxondaryo viloyati","g2":"4017","g3":"15,0","g4":"22145","g5":"82,6\r"},{"id":"11","g1":"Sirdaryo viloyati","g2":"1776","g3":"20,6","g4":"12671","g5":"147,2"},{"id":"12","g1":"Toshkent viloyati","g2":"6668","g3":"22,4","g4":"32923","g5":"110,6"},{"id":"13","g1":"Farg'ona viloyati","g2":"8273","g3":"21,7","g4":"43621","g5":"114,2"},{"id":"14","g1":"Xorazm viloyati","g2":"5266","g3":"27,8","g4":"16123","g5":"85,2\r"},{"id":"15","g1":"Toshkent shahri","g2":"20451","g3":"75,9","g4":"40012","g5":"148,5"},{"id":"16","g1":"Boshqa muassasalar","g2":"1689","g3":"-","g4":"3248","g5":"-\r"}]