Gilam to’qish;228;To’quvchi;O’RTA;Ish bay;5632002 Gilam to’qish;20;To’quvchi;O’RTA;Ish bay;5632002 Gilam to’qish;35;To’quvchi;O’RTA;Ish bay;5632002 Kasalxona muassasalari;3;VRACh;Oliy;303535;4225980 Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;4;UASh;Oliy;660480;4225838 Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;1;UASh;Oliy;oklad;X Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;2;UASh;Oliy;oklad;X Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;2;UASh;Oliy;93-6489918;X Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;4;UASh;Oliy;726479;422-59-08 Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;6;UASh;Oliy;726479;2909275 Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;3;UASh;Oliy;1816197;4225110 Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;1;UASh;Oliy;363238;4251046 Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;6;UASh;Oliy;660400;9802103 Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;1;UASh;Oliy;660450;6545709 Ambulatoriya-poliklinika muassasalari;3;UASh;Oliy;2361054;4225113 Maktabgacha tarbiya;1;Musika tarbiyachisi;x;oklad;X Bolalar umumta'lim maktablari;1;Musiqa o’qtuvchisi;Oliy;65120;2368541 Bolalar umumta'lim maktablari;2;boshlang’ich ta’lim o’qtuvchisi;Oliy;813223;X Bolalar umumta'lim maktablari;1;O’quv ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari;Oliy;1187408;X Bolalar umumta'lim maktablari;1;Ona tili uktuvchisi;Oliy;Oklad;X Bolalar umumta'lim maktablari;1;ingiliz tili uktuvchisi;Oliy;Oklad;X Bolalar umumta'lim maktablari;1;Tarix uktuvchisi;Oliy;422442;93-4835089 Bolalar umumta'lim maktablari;1;Gegrafiya ;Oliy;oklad;X Bolalar umumta'lim maktablari;1;Musika ;Oliy;oklad;X Bolalar umumta'lim maktablari;2;ingiliz tili uktuvchisi;Oliy;oklad;X Bolalar umumta'lim maktablari;1;boshlang’ich ta’lim o’qtuvchisi;Oliy;oklad;X Bolalar umumta'lim maktablari;1;Nemis tili uktuvchisi;Oliy;750000;4225096 Bolalar umumta'lim maktablari;1;Matimatika uktuvchisi;Oliy;750000;4225096 Bolalar umumta'lim maktablari;1;rus tili uktuvchisi;Oliy;750000;4225096 Bolalar umumta'lim maktablari;3;ingiliz tili uktuvchisi;Oliy;1520128;4251020 Bolalar umumta'lim maktablari;1;ingliz tili uktuvchisi;Oliy;Oklad;5358101 Bolalar umumta'lim maktablari;1;boshlang’ich ta’lim o’qtuvchisi;Oliy;1300000;4251265 Bolalar umumta'lim maktablari;1;Milliy istiqlol g’oyasi o’qtuvchisi;Oliy;810000;4251265 Maktabdan tashkari tarbiya;2;Fartapiyana;Oliy;655000;X Maktabdan tashkari tarbiya;1;Xaykaltaroshlik;Oliy;655000;X Maktabdan tashkari tarbiya;2;Puflama cholg`ulari;Oliy;655000;X Maktabdan tashkari tarbiya;1;Gijjakchi;Oliy;655000;X Bolalar umumta'lim maktablar;1;INGLIZ TILI UKTUVChISI;Oliy;759582;4225093 Bolalar umumta'lim maktablar;1;Nemis tili uktuvchisi;Oliy;857240;4225093 O'rta maxsus va kasbiy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash;2;INGLIZ TILI UKTUVChISI;Oliy;Oklad;42251916 O'rta maxsus va kasbiy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash;2;ARM uktuvchisi;Oliy;700000;4221182 O'rta maxsus va kasbiy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash;2;INGLIZ TILI UKTUVChISI;Oliy;816000;X O'rta maxsus va kasbiy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash;1;Raks ustasi;X;359624;4225574 O'rta maxsus va kasbiy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash;1;Musika Raxbari;X;359624;4225574 Gaz ta’minoti;1;nazoratchi;urta maxsus;433862;X sug’irta;4;nazoratchi;urta maxsus;ishbay ;4251645