1Qoraqalpog'iston Respublikasi8761453311506551909127080 2Andijon viloyati1750286276184810311776250116 3Buxoro viloyati9441705313461629115921063 4Jizzax viloyati138421985386688411413350133 5Qashqadaryo viloyati28384746870105219683362630326 6 Navoiy viloyati8571335254400594901105031 7Namangan viloyati15922918433697115221355150111 8Samarqand viloyati19963547700849127726581790148 9Sirdaryo вилояти1106124235631674785210083 10Surhandaryo viloyati2258408547360717843239630219 11Тоshkent viloyati26673978793102618612879940182 12Тоshkent shahri362152011083116025013535980307 13Fargona viloyati1957358660462413402918700132 14Хоrazm viloyati956155129655864689162057 15Chet el fuqarolari14310258138470000 16Jami2494540509779097801706028674956701988