1;yillar;годы;years;2020 2;Jami;Всего;Total;702.8 3;ta’til, bo‘sh vaqt va dam olish;отпуск, досуг и отдых;vacation, leisure and recreation;138.3 4;do‘stlar va qarindoshlardan xabar olish;посещение друзей и родственников;visiting friends and family;35.8 5;ta’lim va kasbiy tayyorgarlik;образование и профессиональная подготовка;education and training;13.8 6;davolovchi va sog‘lomlashtiruvchi muolajalar;лечебные и оздоровительные процедуры;medical and health treatments;18.0 7;ziyorat qilish / религия;религия/ паломничество;pilgrimage;42.2 8;do‘konlarga tashriflar;посещение магазинов;shopping;1.9 9;tranzit;транзит;transit;3.6 10;boshqa shaxsiy maqsadlar;прочие личные цели;other personal goals;85.2 11;ish yuzasidan va kasbga oid maqsadlar;деловые и профессиональные цели;business and professional goals;364.0