[{"id":"1","G1":"Tashkilot nomi","G2":"Название организации","G3":"Name of the organization","G4":"Qisqartirilgan nomi","G5":"Сокращенное название","G6":"Abbreviation","G7":"Manzil","G8":"Адрес","G9":"Address","G10":"Mo'ljallar","G11":"Ориентир","G12":"Reference point","G13":"Telefon","G14":"Faks","G15":"Geolokatsion joylashuvi / Геолокационное расположение / Geolocation","G16":"Tashkilotning STIR raqami / ИНН организации / TIN of organization"},{"id":"2","G1":"O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi","G2":"Высшая аттестационная комиссия при Кабинете Министров Республики Узбекистан","G3":"The Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan","G4":"O'zbekiston Respublikasi OAK ","G5":"ВАК Республики Узбекистан","G6":"SAC of the Republic of Uzbekistan","G7":"100047, O'zbekiston Respublikasi, Тоshkent shahar, Ya. G'ulomov ko'chasi, 70 uy","G8":" 100047, Республики Узбекистан, г.Ташкент, Я.Гуломов, 70","G9":"100047, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Y. Gulomov, 70","G10":"Fransiya elchixonasi, Turkiya elchixonasi, 6-sonli shahri to'g'ruqxonasi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi","G11":"Посольство Франции, Посольство Турции, Городской родильный дом № 6, Генеральная прокуратура Республики Узбекистан","G12":"Embassy of France, Embassy of Turkey, City maternity hospital №6, General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan","G13":"(+998 71) 2332883","G14":"(+998 71) 2334706","G15":"41.307070362605614 N, 69.28596630692482 E","G16":"200835600"}]