[{"id":"1","G1":"Qoraqalpog'iston Respublikasi","G2":"390","G3":"56","G4":"263","G5":"48","G6":"19","G7":"4"},{"id":"2","G1":"Andijon viloyati","G2":"501","G3":"50","G4":"354","G5":"73","G6":"12","G7":"12"},{"id":"3","G1":"Buxoro viloyati","G2":"434","G3":"73","G4":"252","G5":"75","G6":"21","G7":"13"},{"id":"4","G1":"Jizzax viloyati","G2":"178","G3":"18","G4":"114","G5":"19","G6":"23","G7":"4"},{"id":"5","G1":"Qashqadaryo viloyati","G2":"1001","G3":"433","G4":"451","G5":"68","G6":"40","G7":"9"},{"id":"6","G1":"Navoiy viloyati","G2":"312","G3":"37","G4":"217","G5":"40","G6":"14","G7":"4"},{"id":"7","G1":"Namangan viloyati","G2":"936","G3":"232","G4":"595","G5":"77","G6":"21","G7":"11"},{"id":"8","G1":"Samarqand viloyati","G2":"801","G3":"164","G4":"483","G5":"131","G6":"11","G7":"12"},{"id":"9","G1":"Surxondaryo viloyati","G2":"512","G3":"15","G4":"429","G5":"38","G6":"23","G7":"7"},{"id":"10","G1":"Sirdaryo viloyati","G2":"240","G3":"30","G4":"148","G5":"38","G6":"21","G7":"3"},{"id":"11","G1":"Toshkent viloyati","G2":"1593","G3":"133","G4":"1262","G5":"156","G6":"26","G7":"16"},{"id":"12","G1":"Farg'ona viloyati","G2":"600","G3":"145","G4":"369","G5":"54","G6":"18","G7":"14"},{"id":"13","G1":"Xorazm viloyati","G2":"228","G3":"26","G4":"135","G5":"44","G6":"15","G7":"8"},{"id":"14","G1":"Toshkent shahri","G2":"1300","G3":"177","G4":"837","G5":"234","G6":"43","G7":"9"},{"id":"15","G1":"Ijroiya Qo'mitasi","G2":"1356","G3":"96","G4":"745","G5":"417","G6":"85","G7":"13"},{"id":"16","G1":"UMUMIY","G2":"10382","G3":"1685","G4":"6654","G5":"1512","G6":"392","G7":"139"}]