[{"id":"1","G1":" Tashkilot nomi","G2":"Название организации","G3":"Name of the organization","G4":"Bo'sh ish o'rinlari","G5":"Наименование вакансии","G6":" Job title","G7":"Nomzodga umumiy talablar","G8":"Общие требования к кандидату","G9":"General requirements for the candidate","G10":"Ma'lumotiga talablar","G11":"Требования к образованию","G12":"Education requirements","G13":"Ish mahoratiga talablar","G14":"Требования к профессиональному стажу","G15":"Requirements for professional experience","G16":"Hujjatlarni jo'natish uchun manzil","G17":" Адрес подачи документов","G18":"Document Filing Address","G19":"Tashkilotning STIR raqami / ИНН организации / TIN of organization"},{"id":"2","G1":"O'zbekiston Respublikasi OAK ","G2":"ВАК Республики Узбекистан","G3":"SAC of the Republic of Uzbekistan","G4":"1","G5":"Bosh inspektor","G6":"Chief Inspector","G7":"Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar attestatsiyasi sohasida ish tajribasiga ega bo‘lishi kerak, Ma’lumoti – oliy, Yoshi – 50 gacha, Tillarni bilishi – o‘zbek, rus va imkon qadar ingliz tillari","G8":"Опыт работы в области аттестации научно и научно-педагогических кадров высшей квалификации, Образование - высшее, Возраст - до 50 лет, Знание языков - узбекского, русского, знание английского приветствуется","G9":"Highly qualified scientific and scientific-pedagogical personnel must have work experience in the field of attestation, Education - higher, Age - up to 50, Knowledge of languages - Uzbek, Russian and, if possible, English. ","G10":"Oliy","G11":"Высшее","G12":"Higher","G13":"Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar davlat attestatsiyasi sohasida ish tajribasiga ega bo‘lishi kerak","G14":"Опыт работы в области аттестации научно и научно-педагогических кадров высшей квалификации","G15":"Highly qualified scientific and scientific-pedagogical personnel must have work experience in the field of attestation","G16":"info@oak.uz ","G17":"info@oak.uz ","G18":"info@oak.uz ","G19":"200835600"}]