Arxiv xizmati;mln. so'm;1656,6;2336,9;2651,1;2222,8;8867,4 O'quv kurslari ;mln. so'm;41,2;124,8;73;10,9;249,9 Jami ko'rsatilgan pulli xizmatlar;mln. so'm;1697,8;2461,7;2724,1;2233,7;9117,3 ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;;