1Arxiv xizmatimln. so'm1656,62336,92651,2O'quv kurslari mln. so'm41,2124,8733Jami ko'rsatilgan pulli xizmatlarmln. so'm1697,82461,72724,456789101112