[{"id":"1","G1":"Bo'sh ish o'rinlari","G2":"Nomzodga umumiy talablar","G3":"M","G4":"I","G5":"B","G6":"Z","G7":"H","G8":"H","G9":"H","G10":null},{"id":"2","G1":"-","G2":"-","G3":"-","G4":"-","G5":"-","G6":"-","G7":"-","G8":"-","G9":"-","G10":null}]