1´╗┐Jami1389310012814100 2shu jumladan:---- 3Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi96878056,3 4Sanoat152511144811,3 5Qurilish138610129310,1 6Savdo354425,5320325 7Tashish va saqlash5674,15234,1 8Yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar8185,97776,1 9Axborot va aloqa2371,72011,6 10Sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish4553,34483,5 11Boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish439331,6411632,1