[{"id":"1","G1":"\ufeffTashqi savdo aylanmasi","G2":"168,7","G3":"166,5","G4":"98,7\r"},{"id":"2","G1":"shu jumladan:","G2":"-","G3":"-","G4":"-\r"},{"id":"3","G1":"MDH davlatlari","G2":"56,9","G3":"68,7","G4":"120,8\r"},{"id":"4","G1":"boshqa davlatlar","G2":"111,8","G3":"97,8","G4":"87,4\r"},{"id":"5","G1":"Eksport","G2":"124,3","G3":"110","G4":"88,5\r"},{"id":"6","G1":"shu jumladan:","G2":"-","G3":"-","G4":"-\r"},{"id":"7","G1":"MDH davlatlari","G2":"36,1","G3":"49,3","G4":"136,5\r"},{"id":"8","G1":"boshqa davlatlar","G2":"88,2","G3":"60,7","G4":"68,8\r"},{"id":"9","G1":"Import","G2":"44,4","G3":"56,5","G4":"127,2\r"},{"id":"10","G1":"shu jumladan:","G2":"-","G3":"-","G4":"-\r"},{"id":"11","G1":"MDH davlatlari","G2":"20,8","G3":"19,5","G4":"93,5\r"},{"id":"12","G1":"boshqa davlatlar","G2":"23,6","G3":"37","G4":"156,9\r"}]