[{"id":"1","G1":"\ufeffEksport tarkibi","G2":"100","G3":"100","G4":"88,5\r"},{"id":"2","G1":"paxta tolasi","G2":"34,6","G3":"0,8","G4":"2,1\r"},{"id":"3","G1":"oziq-ovqat mahsulotlari","G2":"33,4","G3":"68,8","G4":"182,5\r"},{"id":"4","G1":"Xizmatlar","G2":"25,9","G3":"25,9","G4":"88,4\r"},{"id":"5","G1":"Boshqalar","G2":"6,1","G3":"4,4","G4":"63,8\r"},{"id":"6","G1":"Import tarkibi ","G2":"100","G3":"100","G4":"127,2\r"},{"id":"7","G1":"oziq-ovqat mahsulotlari","G2":"28,4","G3":"5,6","G4":"24,9\r"},{"id":"8","G1":"kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar","G2":"2,7","G3":"7,2","G4":"3,4 m\r"},{"id":"9","G1":"energiya manbalari va neft mahsulotlari","G2":"-","G3":"0,8","G4":"-\r"},{"id":"10","G1":"qora va rangli metallar","G2":"8,3","G3":"29,5","G4":"4,5 m\r"},{"id":"11","G1":"mashina va uskunalar","G2":"38,9","G3":"36,8","G4":"120,5\r"},{"id":"12","G1":"Xizmatlar","G2":"18,7","G3":"14,1","G4":"96,1\r"},{"id":"13","G1":"Boshqalar","G2":"3","G3":"6","G4":"2,5 m\r"}]