I guruh;Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste`molchilar,ulangan quvvati 750 kVt va undan yuqori ikki stavkali tarif:;299 700 so'm -;Bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to`lov 1 kVt soat iste`mol qilingan elektr energiya uchun to'lоv;141 so'm 00 tiyin II guruh;Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste`molchilar, ulangan quvvati 750kVt gacha bir stavkali tarif: 1 kVt soat uchun;182 so'm 00 tiyin III guruh;Ishlab-chiqarish qishloq xo`jaligi iste`molchilari, shu jumladan byudjetdan moliyalashtiriladigан nasos stratsiyalari 1 kVt soat uchun ;182 so'm 00 tiyin IVguruh;Эlektrlashtirish temir yo'l va shahar transporti (elektr toki) 1 kVtsoat uchun ;182 so'm 00 tiyin V guruh;Nosanoat iste`molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko`chalarini yoritish 1 kVt soat uchun;182 so'm 00 tiyin VI guruh;Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va xizmat ko`rsatish sohasi korxonalari 1 kVt soat uchun;185 so'm 70 tiyin VII guruh;Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun ;182 so'm 00 tiyin -;Elektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi 1 kVt soat uchun ;91 so'm 00 tiyin VIII guruh;Isitish, issiq suv bilan ta`minlash va sovitish (konditsiyalash) ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi 1 kVt soat uchun ;182 so'm 00 tiyin IX guruh;Reklama va illyuminatsiya -1 kVt soat uchun;192 so'm 00 tiyin X guruh;Energetiya tizimining xo`jalik ehtiyojlariga 1 kVt soat uchun;182 so'm 00 tiyin