[{"id":"1","G1":"I guruh","G2":"Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste`molchilar,ulangan quvvati 750 kVt va undan yuqori ikki stavkali tarif:","G3":"299 700 so'm"},{"id":"2","G1":"-","G2":"Bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to`lov 1 kVt soat iste`mol qilingan elektr energiya uchun to'l\u0420\u0455v","G3":"141 so'm 00 tiyin"},{"id":"3","G1":"II guruh","G2":"Sanoat va ularga tenglashtirilgan iste`molchilar, ulangan quvvati 750kVt gacha bir stavkali tarif: 1 kVt soat uchun","G3":"182 so'm 00 tiyin"},{"id":"4","G1":"III guruh","G2":"Ishlab-chiqarish qishloq xo`jaligi iste`molchilari, shu jumladan byudjetdan moliyalashtiriladig\u0420\u00b0\u0420\u0405 nasos stratsiyalari 1 kVt soat uchun ","G3":"182 so'm 00 tiyin"},{"id":"5","G1":"IVguruh","G2":"\u0420\u00adlektrlashtirish temir yo'l va shahar transporti (elektr toki) 1 kVtsoat uchun ","G3":"182 so'm 00 tiyin"},{"id":"6","G1":"V guruh","G2":"Nosanoat iste`molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko`chalarini yoritish 1 kVt soat uchun","G3":"182 so'm 00 tiyin"},{"id":"7","G1":"VI guruh","G2":"Savdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va xizmat ko`rsatish sohasi korxonalari 1 kVt soat uchun","G3":"185 so'm 70 tiyin"},{"id":"8","G1":"VII guruh","G2":"Aholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun ","G3":"182 so'm 00 tiyin"},{"id":"9","G1":"-","G2":"Elektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi 1 kVt soat uchun ","G3":"91 so'm 00 tiyin"},{"id":"10","G1":"VIII guruh","G2":"Isitish, issiq suv bilan ta`minlash va sovitish (konditsiyalash) ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi 1 kVt soat uchun ","G3":"182 so'm 00 tiyin"},{"id":"11","G1":"IX guruh","G2":"Reklama va illyuminatsiya -1 kVt soat uchun","G3":"192 so'm 00 tiyin"},{"id":"12","G1":"X guruh","G2":"Energetiya tizimining xo`jalik ehtiyojlariga 1 kVt soat uchun","G3":"182 so'm 00 tiyin"}]