1I guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste`molchilar,ulangan quvvati 750 kVt va undan yuqori ikki stavkali tarif:299 700 so'm2-Bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to`lov 1 kVt soat iste`mol qilingan elektr energiya uchun to'lоv141 so'm 00 tiyin3II guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste`molchilar, ulangan quvvati 750kVt gacha bir stavkali tarif: 1 kVt soat uchun182 so'm 00 tiyin4III guruhIshlab-chiqarish qishloq xo`jaligi iste`molchilari, shu jumladan byudjetdan moliyalashtiriladigан nasos stratsiyalari 1 kVt soat uchun 182 so'm 00 tiyin5IVguruhЭlektrlashtirish temir yo'l va shahar transporti (elektr toki) 1 kVtsoat uchun 182 so'm 00 tiyin6V guruhNosanoat iste`molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko`chalarini yoritish 1 kVt soat uchun182 so'm 00 tiyin7VI guruhSavdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va xizmat ko`rsatish sohasi korxonalari 1 kVt soat uchun185 so'm 70 tiyin8VII guruhAholi, aholi punktlari 1 kVt soat uchun 182 so'm 00 tiyin9-Elektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi 1 kVt soat uchun 91 so'm 00 tiyin10VIII guruhIsitish, issiq suv bilan ta`minlash va sovitish (konditsiyalash) ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi 1 kVt soat uchun 182 so'm 00 tiyin11IX guruhReklama va illyuminatsiya -1 kVt soat uchun192 so'm 00 tiyin12X guruhEnergetiya tizimining xo`jalik ehtiyojlariga 1 kVt soat uchun182 so'm 00 tiyin