Jami xizmatlar;1289256.2;113.8;717.6 aloqa va axborotlashtirish xizmati;119217.8;107.8;66.40000000000001 moliyaviy xizmatlar;119203.9;132.1;66.3 transport xizmati;376003.2;113.1;209.3 shu jumladan avtotransport xizmatlari;196607.1;117.3;109.4 yashash va ovqatlanish xizmatlari;37548.2;112.5;20.9 savdo xizmatlari;321391.4;115.3;178.9 ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar;47267.8;117.3;26.3 ta`lim sohasidagi xizmatlar;55584.7;103.3;30.9 sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar;14783.1;107.2;8.199999999999999 ijara va prokat xizmatlari;31028.5;115.3;17.3 komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari;51797.9;109;28.8 boshqa shaxsiy xizmatlar;62487.7;106.3;34.8 me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar;10205.7;117;5.7 boshqa turdagi xizmatlar;42736.4;104.3;23.8