[{"id":"1","G1":"Jami xizmatlar","G2":"1289256.2","G3":"113.8","G4":"717.6"},{"id":"2","G1":"aloqa va axborotlashtirish xizmati","G2":"119217.8","G3":"107.8","G4":"66.40000000000001"},{"id":"3","G1":"moliyaviy xizmatlar","G2":"119203.9","G3":"132.1","G4":"66.3"},{"id":"4","G1":"transport xizmati","G2":"376003.2","G3":"113.1","G4":"209.3"},{"id":"5","G1":"shu jumladan avtotransport xizmatlari","G2":"196607.1","G3":"117.3","G4":"109.4"},{"id":"6","G1":"yashash va ovqatlanish xizmatlari","G2":"37548.2","G3":"112.5","G4":"20.9"},{"id":"7","G1":"savdo xizmatlari","G2":"321391.4","G3":"115.3","G4":"178.9"},{"id":"8","G1":"ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar","G2":"47267.8","G3":"117.3","G4":"26.3"},{"id":"9","G1":"ta`lim sohasidagi xizmatlar","G2":"55584.7","G3":"103.3","G4":"30.9"},{"id":"10","G1":"sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar","G2":"14783.1","G3":"107.2","G4":"8.199999999999999"},{"id":"11","G1":"ijara va prokat xizmatlari","G2":"31028.5","G3":"115.3","G4":"17.3"},{"id":"12","G1":"komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari","G2":"51797.9","G3":"109","G4":"28.8"},{"id":"13","G1":"boshqa shaxsiy xizmatlar","G2":"62487.7","G3":"106.3","G4":"34.8"},{"id":"14","G1":"me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar","G2":"10205.7","G3":"117","G4":"5.7"},{"id":"15","G1":"boshqa turdagi xizmatlar","G2":"42736.4","G3":"104.3","G4":"23.8"}]