1Jami xizmatlar1289256.2113.8717.62aloqa va axborotlashtirish xizmati119217.8107.866.400000000000013moliyaviy xizmatlar119203.9132.166.34transport xizmati376003.2113.1209.35shu jumladan avtotransport xizmatlari196607.1117.3109.46yashash va ovqatlanish xizmatlari37548.2112.520.97savdo xizmatlari321391.4115.3178.98ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar47267.8117.326.39ta`lim sohasidagi xizmatlar55584.7103.330.910sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar14783.1107.28.19999999999999911ijara va prokat xizmatlari31028.5115.317.312komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari51797.910928.813boshqa shaxsiy xizmatlar62487.7106.334.814me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar10205.71175.715boshqa turdagi xizmatlar42736.4104.323.8