Yalpi hududiy mahsulot;2748.9;121.2 Sanoat mahsuloti;1883.6;196 Iste`mol tovarlari;418.5;126.6 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;395;108.2 Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;1903.7;60.4 Qurilish ishlari;627.5;111.2 Yuk aylanmasi mln. tn-km;322.4;108.5 Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km;1209.1;107.3 Chakana tovar aylanmasi;1338.5;115.5 Xizmatlar, jami;1289.3;113.8 Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.;331.9;3,1 м. Eksport;234.4;5,3 м. Import;97.5;153.8 Saldo (+:-);136.9;X