1Yalpi hududiy mahsulot2748.9121.22Sanoat mahsuloti1883.61963Iste`mol tovarlari418.5126.64Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi395108.25Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar1903.760.46Qurilish ishlari627.5111.27Yuk aylanmasi mln. tn-km322.4108.58Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km1209.1107.39Chakana tovar aylanmasi1338.5115.510Xizmatlar, jami1289.3113.811Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.331.93,1 м.12Eksport234.45,3 м.13Import97.5153.814Saldo (+:-)136.9X