Xalq iste\'moli mollari;mlrd. so\'m;2374.1;127.7 Ishlab chiqarish;;51%; Ip kalava;ming tonna;325.1;116.8 Gazlamalar;mln.kv.m.;108.1;110.1 Noto\'qima mato;mln.kv.m.;22.2;142.7 Momiq;ming tonna;12.20;108.7 Trikotaj mato;ming tonna;50.6;106.2 Trikotaj mahsulotlari;mln. dona;163.7;113.8 Paypoq mahsulotlari;mln. juft;19.9;110.2 Tikuv mahsulotlari;mlrd. so\'m;64.40000000000001;138.3