[{"id":"1","G1":"Xalq iste'moli mollari","G2":"mlrd. so'm","G3":"2374.1","G4":"127.7"},{"id":"2","G1":"Ishlab chiqarish","G2":"","G3":"51%","G4":""},{"id":"3","G1":"Ip kalava","G2":"ming tonna","G3":"325.1","G4":"116.8"},{"id":"4","G1":"Gazlamalar","G2":"mln.kv.m.","G3":"108.1","G4":"110.1"},{"id":"5","G1":"Noto'qima mato","G2":"mln.kv.m.","G3":"22.2","G4":"142.7"},{"id":"6","G1":"Momiq","G2":"ming tonna","G3":"12.20","G4":"108.7"},{"id":"7","G1":"Trikotaj mato","G2":"ming tonna","G3":"50.6","G4":"106.2"},{"id":"8","G1":"Trikotaj mahsulotlari","G2":"mln. dona","G3":"163.7","G4":"113.8"},{"id":"9","G1":"Paypoq mahsulotlari","G2":"mln. juft","G3":"19.9","G4":"110.2"},{"id":"10","G1":"Tikuv mahsulotlari","G2":"mlrd. so'm","G3":"64.40000000000001","G4":"138.3"}]