1Xalq iste'moli mollarimlrd. so'm2374.1127.72Ishlab chiqarish51%3Ip kalavaming tonna325.1116.84Gazlamalarmln.kv.m.108.1110.15Noto'qima matomln.kv.m.22.2142.76Momiqming tonna12.20108.77Trikotaj matoming tonna50.6106.28Trikotaj mahsulotlarimln. dona163.7113.89Paypoq mahsulotlarimln. juft19.9110.210Tikuv mahsulotlarimlrd. so'm64.40000000000001138.3