[{"id":"1","G1":"\ufeffJami, yosh","G2":"71.1","G3":"71.4","G4":"71.9","G5":"72.2","G6":"72.6"},{"id":"2","G1":"Erkaklar, yosh","G2":"73.1","G3":"74.1","G4":"74.3","G5":"74.4","G6":"74.9"},{"id":"3","G1":"Ayollar, yosh","G2":"69.2","G3":"68.9","G4":"69.6","G5":"70.0","G6":"70.4"}]