1ATB Qishloq qurilish bank tarkibida quyi tashkilotlar mavjud emas-