Ichki audit boshqarmasi bosh mutaxassis;ATB Qishloq qurilish bank;1;Oliy ;10011, Toshkent shahri, A.Navoi 18A Kreditlash va invetitsion faoliyatini muvofiqlashtirish departamenti bo`lim boshlig`i;ATB Qishloq qurilish bank;1;Oliy ;10011, Toshkent shahri, A.Navoi 18A Tashqi iqtisodiy faoliyat dapartamenti bosh mutaxassis;ATB Qishloq qurilish bank;1;Oliy ;10011, Toshkent shahri, A.Navoi 18A Strategik rivojlantirish boshqarmasi bo`lim boshlig`i;ATB Qishloq qurilish bank;1;Oliy ;10011, Toshkent shahri, A.Navoi 18A