1Ichki audit boshqarmasi bosh mutaxassisATB Qishloq qurilish bank1Oliy 10011, Toshkent shahri, A.Navoi 18A 2Kreditlash va invetitsion faoliyatini muvofiqlashtirish departamenti bo`lim boshlig`iATB Qishloq qurilish bank1Oliy 10011, Toshkent shahri, A.Navoi 18A 3Tashqi iqtisodiy faoliyat dapartamenti bosh mutaxassisATB Qishloq qurilish bank1Oliy 10011, Toshkent shahri, A.Navoi 18A 4Strategik rivojlantirish boshqarmasi bo`lim boshlig`iATB Qishloq qurilish bank1Oliy 10011, Toshkent shahri, A.Navoi 18A