Amudaryo tumani;2015-yil 1-maydagi 208-sonli qaroriga asosan "Chaykul" Q.F.Y "Yukori tugulga" massivida 34 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 5,7 gektar, "Urta kal'a" Q.F.Y "Vakum" massivida 8 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 8,5 gektar, "Chaykul" Q.F.Y "Basu" massivida 48 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 1,0 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;90 Beruniy tumani;2015-yil 26-apreldagi 319-sonli qaroriga asosan “Shimom”Q.F.Y “Kukkuz” massivida 90 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 12,7 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;90 Qorauzak tumani;2015-yil 5-avgustdagi 270/8-sonli qaroriga asosan “Kuybak”Q.F.Y “Karatau 1” massivida 5 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 1,0 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;5 Qonliko`l tumani;2015-yil 6-martdagi 103/3-sonli qaroriga asosan “Navruz”Q.F.Y “Kanlikol” massivida 5 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 1,0 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;5 Kegayli tumani;2015-yil 20-martdagi 162-03-sonli qaroriga asosan “Aktuba”Q.F.Y “Aktuba” massivida 5 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 1,0 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;5 Qo`ng`irot tumani;2015-yil 9-sentyabrdagi 521/9-sonli qaroriga asosan “Elabad”Q.F.Y “ Elabad ” massivida 40 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 4,8 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;40 Qo`ng`irot tumani;2015-yil 5-martdagi 128/3-sonli qaroriga asosan “Urnek”Q.F.Y “ Tarakli ” massivida 30 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 3,0 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;30 Nukus tumani;2015-yil 20-avgustdagi 705/8-sonli qaroriga asosan “Arbachi”Q.F.Y “ Nukus ” massivida 123 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 11,8 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;123 Nukus tumani;2016-yil 11-yanvardagi 35/1-sonli qaroriga asosan “Samanbay”Q.F.Y “ Uzinkol-2 ” massivida 35 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 4,0 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;35 Nukus tumani;2016-yil 11-yanvardagi 36/1-sonli qaroriga asosan “Samanbay”Q.F.Y “ Uzinkol-3 ” massivida 10 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 1,0 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;10 To`rtko`l tumani;2015-yil 27-fevraldagi 245-sonli qaroriga asosan “Paxtachi”Q.F.Y “ Baxor ” massivida 90 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 11,1 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;90 Xojayli tumani;2015-yil 20-avgustdagi 697/08-sonli qaroriga asosan “Samankul”Q.F.Y “ Aybek-2 ” massivida 20 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 2,2 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;20 Xojayli tumani;2015-yil 20-avgustdagi 696/08-sonli qaroriga asosan “Naymankul”Q.F.Y “ Nayman ” massivida 15 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 2,5 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;15 Chimboy tumani;2015-yil 11-martdagi 103-sonli qaroriga asosan “Tazgara”Q.F.Y “Ulken kanal ” massivida 10 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 1,0 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;10 Chimboy tumani;2015-yil 11-martdagi 104-sonli qaroriga asosan “Tagjap”Q.F.Y “Ulken kanal ” massivida 10 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 1,0 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;10 Ellikkal`a tumani;2015-yil 20-fevraldagi 118/2-sonli qaroriga asosan “Ellikqala”Q.F.Y “Ellikqala” massivida 90 ta na`munaviy uy-joylar qurish uchun 9,0 gektar yer maydonlari ajratilib ushbu uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan.;90