YaHM;ming so`m;1095;1315.8;1621.4;1957.3;2357.9;2504.6;1530 Sanoat mahsuotlarini ishlab chiqarish;ming so`m;334.5;433.7;489;663;982.7;1343.5;1010.1 Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarish;ming so`m;97.40000000000001;137.9;160.2;269.3;505.6;591.5;232.9 Xizmatlar;ming so`m;357.8;714.1;885.5;1185.9;1510.1;1777.1;1097.3 Chakana tovar aylanmasi;ming so`m;429.4;524.4;678.6;909.6;1130.3;1334.9;1172.4 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;ming so`m;331.3;344.4;433.3;539.4;627.1;692.4;653.1 Asosiy kapitalga investitsiyalar ;ming so`m;279.5;527.9;686.6;1360.1;2222.1;3309.5;1056.2