[{"id":"1","G1":"YaHM","G2":"ming so`m","G3":"1095","G4":"1315.8","G5":"1621.4","G6":"1957.3","G7":"2357.9","G8":"2504.6","G9":"1530"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsuotlarini ishlab chiqarish","G2":"ming so`m","G3":"334.5","G4":"433.7","G5":"489","G6":"663","G7":"982.7","G8":"1343.5","G9":"1010.1"},{"id":"3","G1":"Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarish","G2":"ming so`m","G3":"97.40000000000001","G4":"137.9","G5":"160.2","G6":"269.3","G7":"505.6","G8":"591.5","G9":"232.9"},{"id":"4","G1":"Xizmatlar","G2":"ming so`m","G3":"357.8","G4":"714.1","G5":"885.5","G6":"1185.9","G7":"1510.1","G8":"1777.1","G9":"1097.3"},{"id":"5","G1":"Chakana tovar aylanmasi","G2":"ming so`m","G3":"429.4","G4":"524.4","G5":"678.6","G6":"909.6","G7":"1130.3","G8":"1334.9","G9":"1172.4"},{"id":"6","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"ming so`m","G3":"331.3","G4":"344.4","G5":"433.3","G6":"539.4","G7":"627.1","G8":"692.4","G9":"653.1"},{"id":"7","G1":"Asosiy kapitalga investitsiyalar ","G2":"ming so`m","G3":"279.5","G4":"527.9","G5":"686.6","G6":"1360.1","G7":"2222.1","G8":"3309.5","G9":"1056.2"}]