1YaHMming so`m10951315.81621.41957.32357.92504.615302Sanoat mahsuotlarini ishlab chiqarishming so`m334.5433.7489663982.71343.51010.13Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarishming so`m97.40000000000001137.9160.2269.3505.6591.5232.94Xizmatlarming so`m357.8714.1885.51185.91510.11777.11097.35Chakana tovar aylanmasiming so`m429.4524.4678.6909.61130.31334.91172.46Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligiming so`m331.3344.4433.3539.4627.1692.4653.17Asosiy kapitalga investitsiyalar ming so`m279.5527.9686.61360.12222.13309.51056.2