Jami aholi soni;ming kishi;1680.9;101.9;1692.8;100.7;1711.8;101.1;1736.5;101.4;1763.1;101.6;1791.1;110.2;106.6 shu jumladan, shaharda;ming kishi;837;100.9;839.6;100.3;850.5;101.3;862;101.4;873;101.2;883.2;46.2;105.5 Mehnat resurslari;ming kishi;945.5;102.3;973.8;103;983.5;101;996.6;101.3;1011.9;101.2;1023.7;78.2;108.3 shu jumladan, mehnat yoshidagi mehnatga layoqatli aholi;ming kishi;942.3;102.3;971.4;103.1;980.9;101;993.3;101.3;1008.3;108.2;1020;77.7;108.2 Xalq xo`jaligida band aholi;ming kishi;580.8;101.7;590;101.6;600.2;101.7;610.5;101.7;621;101.4;630;49.2;108.5 O`rtacha ish haqi (dekabr` oyi uchun); so`m;650614.4;133.9;797370.6;122.6;904528.7;113.4;1056181.8;116.8;1203084.5;118.8;1429373.8;778759.4;218.9 Yalpi hududiy mahsulot;mlrd.so`m;1813.9;110.8;2219.4;110.4;2760.1;112.9;3398.8;109.9;4157.3;110.7;4485.9;2672;164.4 Aholi jon boshiga yaratilgan yalpi hududiy mahsulot;ming so`m ;1095;108.6;1315.6;108.5;1621.4;111.9;1971.4;107;2375.8;109;2524.3;1429.3;151.2 Yalpi hududiy mahsulotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub`ektlari ulushi, jumladan:;%;63.6;х;66;х;63.6;х;64;х;64.5;х;64.59999999999999;1;х