[{"id":"1","G1":"Jami aholi soni","G2":"ming kishi","G3":"1680.9","G4":"101.9","G5":"1692.8","G6":"100.7","G7":"1711.8","G8":"101.1","G9":"1736.5","G10":"101.4","G11":"1763.1","G12":"101.6","G13":"1791.1","G14":"110.2","G15":"106.6"},{"id":"2","G1":"shu jumladan, shaharda","G2":"ming kishi","G3":"837","G4":"100.9","G5":"839.6","G6":"100.3","G7":"850.5","G8":"101.3","G9":"862","G10":"101.4","G11":"873","G12":"101.2","G13":"883.2","G14":"46.2","G15":"105.5"},{"id":"3","G1":"Mehnat resurslari","G2":"ming kishi","G3":"945.5","G4":"102.3","G5":"973.8","G6":"103","G7":"983.5","G8":"101","G9":"996.6","G10":"101.3","G11":"1011.9","G12":"101.2","G13":"1023.7","G14":"78.2","G15":"108.3"},{"id":"4","G1":"shu jumladan, mehnat yoshidagi mehnatga layoqatli aholi","G2":"ming kishi","G3":"942.3","G4":"102.3","G5":"971.4","G6":"103.1","G7":"980.9","G8":"101","G9":"993.3","G10":"101.3","G11":"1008.3","G12":"108.2","G13":"1020","G14":"77.7","G15":"108.2"},{"id":"5","G1":"Xalq xo`jaligida band aholi","G2":"ming kishi","G3":"580.8","G4":"101.7","G5":"590","G6":"101.6","G7":"600.2","G8":"101.7","G9":"610.5","G10":"101.7","G11":"621","G12":"101.4","G13":"630","G14":"49.2","G15":"108.5"},{"id":"6","G1":"O`rtacha ish haqi (dekabr` oyi uchun)","G2":" so`m","G3":"650614.4","G4":"133.9","G5":"797370.6","G6":"122.6","G7":"904528.7","G8":"113.4","G9":"1056181.8","G10":"116.8","G11":"1203084.5","G12":"118.8","G13":"1429373.8","G14":"778759.4","G15":"218.9"},{"id":"7","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"mlrd.so`m","G3":"1813.9","G4":"110.8","G5":"2219.4","G6":"110.4","G7":"2760.1","G8":"112.9","G9":"3398.8","G10":"109.9","G11":"4157.3","G12":"110.7","G13":"4485.9","G14":"2672","G15":"164.4"},{"id":"8","G1":"Aholi jon boshiga yaratilgan yalpi hududiy mahsulot","G2":"ming so`m ","G3":"1095","G4":"108.6","G5":"1315.6","G6":"108.5","G7":"1621.4","G8":"111.9","G9":"1971.4","G10":"107","G11":"2375.8","G12":"109","G13":"2524.3","G14":"1429.3","G15":"151.2"},{"id":"9","G1":"Yalpi hududiy mahsulotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub`ektlari ulushi, jumladan:","G2":"%","G3":"63.6","G4":"\u0445","G5":"66","G6":"\u0445","G7":"63.6","G8":"\u0445","G9":"64","G10":"\u0445","G11":"64.5","G12":"\u0445","G13":"64.59999999999999","G14":"1","G15":"\u0445"}]